Adoptie procedure

Indien U belangstelling heeft voor een bepaalde hond dan kunt U telefonisch  contact opnemen, of het contactformulier van de betreffende hond invullen, waarna U telefonisch wordt benaderd.

Blijkt gedurende dit contact dat er een “klik” is, krijgt U een vragenlijst  toegestuurd. Nadat U deze heeft teruggestuurd ( dit alles kan natuurlijk per email ), beoordeelt het team de gegevens en als men vindt dat U een geschikt baasje bent, krijgt U de adoptieovereenkomst toegestuurd ( Indien mogelijk per email).

Wellicht dat het team naar aanleiding van het vragenformulier toch nog vragen heeft. In dat geval lkan er ookeen huis bezoek plaatsvinden.

Het overeengekomen adoptie bedrag kunt U dan overmaken, waarna de hond reisklaar wordt gemaakt en het transport geregeld. Hierover wordt U natuurljk nader geïnformeerd en kunt dat ook op de betreffende pagina op de website volgen.

 

Welkom op de website van Stichting  Robustiano

Geef iedere hond waar hij recht op heeft .............Leven

Stichting Robustiano voor bemiddeling bij adoptie en het welzijn van de honden